Udzielamy pożyczek pod zastaw nieruchomości w oparciu o jej obecną wartość oraz zadłużenie np. hipoteczne

Pożyczka pod hipotekę

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości: mieszkania, domu, działki a potrzebujesz pinie pieniędzy to pożyczka pod hipotekę jest idealnym rozwiązaniem

Najszybszą formą pożyczki pod hipotekę jest pożyczka zawierana na nieruchomości w pełni spłaconej i nie obciążonej innymi wpisami w księdze wieczystej.

Po zawarciu umowy pożyczki dokonany zostanie wpis w księdze wieczystej nieruchomości uniemożliwiający jej sprzedaż bez dokonania spłaty pożyczki.

Zdecydowaną zaletą pożyczki hipotecznej jest możliwość jej zaciągnięcia przez osoby pozbawione zdolności kredytowej.

Do pożyczki pod zastaw hipoteki wystarczy akt notarialny, odpis z księgi wieczystej oraz wycena. Pożyczka taka zabezpiecza interesy pożyczkodawcy, który może w przypadku braku spłat w łatwy sposób odzyskać wierzytelność w pełnej kwocie. Pożyczka zwykle udzielana jest poniżej kwoty wyceny aby również zabezpieczyć koszty ewentualnej windykacji.

Wadą dla pożyczkobiorcy jest zaleta dla pożyczkodawcy, która gwarantuje łatwą możliwość egzekwowania należności.

Przy zaciąganiu pożyczki pod nieruchomość pożyczkodawca może żądać oświadczenia od pożyczkobiorcy, że w przypadku braku spłaty i przejęcia nieruchomości będzie miał możliwość wyprowadzenia się do innego lokalu bez potrzeby prowadzenia eksmisji i zapewnienia lokalu zastępczego.

Zagrożeniem dla obu stron jest zaburzenie płynności finansowej pożyczkobiorcy i doprowadzenie do braku regularnych spłat rat

W skrajnym przypadku zaprzestania płacenia rat kredytu/pożyczki zabezpieczonych na hipotece nieruchomości pożyczkobiorca może liczyć się z przeniesieniem praw do nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy. Jest to sytuacja skrajna kłopotliwa i problematyczna dla obu stron.


Wygodna pożyczka bezpieczna dla obu stron i możliwa nawet przy złej historii kredytowej to pożyczka hipoteczna.

  • Dokumentacja pożyczki

  • Oszacowanie

  • Wypłata

  • Raty