admin

12 stycznia 2019
Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką

Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką?

Nieruchomość obciążona hipoteką może być przedmiotem sprzedaży – sprzedać można także udział w takiej nieruchomości. W Polsce wiele nieruchomości obciążonych jest hipoteką, na przykład wynikającą z […]
11 stycznia 2019
Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości

Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości?

Współwłaściciel nieruchomości przy jej sprzedaży może narazić się na zapłatę odpowiedniego podatku. Kiedy jest to konieczne i jaka jest jego wysokość? Gdy nabyliśmy nieruchomość lub otrzymaliśmy […]
10 stycznia 2019
Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich

Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich?

Osoba, która otrzymała w spadku lub w darowiźnie rzecz stanowiącą współwłasność z innymi osobami, może zdecydować się na jej sprzedaż. Spadkobierca może dowolnie dysponować uzyskanym przez […]
9 stycznia 2019
Jak sprzedać współwłasność w nieruchomości

Jak sprzedać współwłasność w nieruchomości?

Współwłaściciel nieruchomości może zdecydować się na sprzedaż swojej części własności. Jak można to zrobić? Własność nieruchomości może być podzielona pomiędzy kilka osób – nie tylko w […]