Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką?

Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości
Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości?
11 stycznia 2019
Jak sprzedać nieruchomość po rozwodzie
Jak sprzedać nieruchomość po rozwodzie?
14 stycznia 2019
Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką

Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką

Nieruchomość obciążona hipoteką może być przedmiotem sprzedaży – sprzedać można także udział w takiej nieruchomości.

W Polsce wiele nieruchomości obciążonych jest hipoteką, na przykład wynikającą z zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Nieruchomości takie, na przykład mieszkania, mogą należeć również do współwłaścicieli.

  • Czy udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką można sprzedać?
  • Przebieg sprzedaży nieruchomości obciążonych hipoteką
  • Sprzedaż udziału w nieruchomości w skupie nieruchomości

 

Czy udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką można sprzedać?

Osoby będące współwłaścicielami nieruchomości mogą sprzedać swoją część udziałów. Dotyczy to także przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką.

Hipoteka na nieruchomości oznacza, że ustanowiono na niej ograniczone prawo rzeczowe. Wówczas wierzyciel hipoteczny, na przykład bank, może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed innymi wierzycielami.

Nieruchomość obciążona hipoteką może być też przedmiotem współwłasności, przykładowo w sytuacji, gdy jej współwłaścicielami są małżonkowie, którzy zaciągnęli wspólnie kredyt hipoteczny.

Udziały w nieruchomości z obciążoną hipoteką również podlegają sprzedaży. Jak można ją przeprowadzić?

 

Przebieg sprzedaży w przypadku nieruchomości obciążonych hipoteką

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką nie jest skomplikowaną procedurą, niemniej jednak może ona wymagać dodatkowych formalności.

Współwłaściciel musi przy tym poinformować bank lub inny podmiot, który wpisany jest w hipotece, o tym, że zamierza dokonać sprzedaży. Musi również uzyskać odpowiednie zaświadczenie o kwocie kredytu, która została do spłaty. Dokładne informacje można znaleźć w podpisanej umowie kredytowej lub można skontaktować się bezpośrednio z bankiem.

Sprzedaż udziału w nieruchomości polega na odsprzedaży swojego udziału w nieruchomości. Wtedy nowy nabywca zostaje współwłaścicielem.

Na ogół procedura sprzedaży w przypadku udziałów w nieruchomości polega na tym, że nowy kupujący przekazuje bankowi lub innemu podmiotowi daną sumę, by wykreślił się z hipoteki, a resztę sumy może wręczyć sprzedającemu.

Trudności mogą pojawić się w sytuacji, gdy wysokość zobowiązań związanych z hipoteką jest wyższa niż zapłata za udział w nieruchomości. Wówczas można sprzedać daną nieruchomość z innymi współwłaścicielami, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na spłatę długu, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Sprzedaż nie musi jednak oznaczać automatycznego wygaśnięcia hipoteki – może dojść do sytuacji, gdy wierzyciel, na przykład bank, nie zgadza się na wykreślenie z hipoteki. Wówczas nowy współwłaściciel pozostaje z długiem, który będzie musiał być spłacony zgodnie z wcześniej zawartą umową kredytową – konieczny będzie aneks do umowy.

Oczywiście, każda transakcja musi być potwierdzona u notariusza aktem notarialnym.

 

Sprzedaż udziału w nieruchomości w skupie nieruchomości

Najprostszym sposobem na sprzedanie udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką jest skorzystanie z usług skupów nieruchomości.

Skupy nieruchomości odkupują nieruchomości obciążone hipoteką, w tym także udziały w takich nieruchomościach.

Płatność jest błyskawiczna, dlatego to najlepszy wybór dla osób, którym zależy na szybkiej transakcji.

Komentarze są wyłączone.