Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości?

Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich
Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich?
10 stycznia 2019
Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką
Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką?
12 stycznia 2019
Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości

Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości

Współwłaściciel nieruchomości przy jej sprzedaży może narazić się na zapłatę odpowiedniego podatku. Kiedy jest to konieczne i jaka jest jego wysokość?

Gdy nabyliśmy nieruchomość lub otrzymaliśmy ją w spadku albo darowiźnie, w takiej sytuacji może pojawić się konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT.

  • Wysokość podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości
  • Kiedy podatek musi być wniesiony?
  • Jak uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości?

 

Wysokość podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości, z którym najczęściej spotykają się właściciele i współwłaściciele, to podatek dochodowy od osób fizycznych – podatek PIT.

Jego wysokość to 19 proc. od dochodu. Jest on liczony jako różnica pomiędzy przychodem (ceną sprzedaży nieruchomości) a kosztami, a także jest powiększony o sumę ewentualnych odpisów amortyzacyjnych. Najczęściej jest on powiązany z wartością transakcji.

 

Kiedy podatek musi być wniesiony?

Sprzedaż udziału w nieruchomości, czyli w przypadku, gdy istnieje współwłasność, może być związana z koniecznością zapłaty podatku PIT.

Od początku 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości otrzymanych w spadku, które ułatwiają sytuację właścicieli oraz współwłaścicieli.

Dotychczas trzeba było liczyć się z podatkiem od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otrzymanie go przez spadkobiercę. Nowe przepisy wprowadzają zmianę – termin liczony będzie od momentu nabycia go przez spadkodawcę.

W przypadku innych transakcji nieruchomości, które nie zostały otrzymane w spadku, podatek płacony jest wtedy, gdy zostaną one zbyt w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Jak uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości?

Aby uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości, warto przede wszystkim zapoznać się z odpowiednimi przepisami, które pozwalają na zwolnienie z jego płatności.

Jeśli nieruchomość została odziedziczona, wówczas udziały można często sprzedać od razu, jeśli spadkodawca posiadał daną nieruchomość przez co najmniej 5 lat.

W pozostałych przypadkach stosuje się termin 5 lat od momentu nabycia nieruchomości, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – gdy zostanie ona sprzedana po upływie tego czasu, podatek nie będzie naliczony.

Gdy podatek może być naliczony, można także skorzystać ze zwolnienia opodatkowania, gdy uzyskane środki ze sprzedaży będą przeznaczona na własne cele mieszkaniowe – to tak zwana ulga mieszkaniowa. Wówczas nową nieruchomość należy nabyć w terminie do 3 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie poprzedniej nieruchomości.

 

Pieniądze można przeznaczyć na:

  • zakup budynku mieszkalnego
  • zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • budowę, adaptację, remont własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

Jako własne cele mieszkaniowe traktowane są również kredyty mieszkaniowe oraz inne zaciągnięte na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych.

Komentarze są wyłączone.