Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich?

Jak sprzedać współwłasność w nieruchomości
Jak sprzedać współwłasność w nieruchomości?
9 stycznia 2019
Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości
Jaki jest podatek od sprzedaży udziału w nieruchomości?
11 stycznia 2019

Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich?

Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich

Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich

Osoba, która otrzymała w spadku lub w darowiźnie rzecz stanowiącą współwłasność z innymi osobami, może zdecydować się na jej sprzedaż.

Spadkobierca może dowolnie dysponować uzyskanym przez siebie spadkiem. Takie prawo przysługuje również osobom, które otrzymały coś w darowiźnie. Gdy przedmiotem spadku lub darowizny stała się nieruchomość, może dojść wtedy do powstania współwłasności. Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich?

  • Na czym polega sprzedaż współwłasności?
  • Sprzedaż współwłasności – czy konieczna jest zgoda współwłaścicieli?
  • Sprzedaż współwłasności bez zgody współwłaścicieli

 

Na czym polega sprzedaż współwłasności?

Zdarza się, że współwłaściciel nieruchomości, którą otrzymał w spadku albo w darowiźnie, nie chce już z niej korzystać i jej posiadać. W takiej sytuacji może on zdecydować się na sprzedaż swoich udziałów.

Jako że jest on współwłaścicielem nieruchomości, nie może rozporządzać całą nieruchomością. To może rodzić problemy związane z transakcją.

 

Sprzedaż współwłasności – czy konieczna jest zgoda współwłaścicieli?

Przepisy wskazują, że spadkobierca czy obdarowany może rozporządzać udziałem w przedmiocie, który należy do spadku lub darowizny.

Zasadniczo, zgoda pozostałych spadkobierców lub obdarowanych do sprzedaży nie jest wymagana, chyba że sprzedaż będzie naruszać uprawnienia przysługujące innym spadkobiercom lub obdarowanym.

Brak takiej zgody nie oznacza jednak, że współwłaściciel nie może zbyć swojego udziału w nieruchomości na rzecz innej osoby.

 

W takim przypadku istnieją dwa rozwiązania:

  • wyjście ze współwłasności
  • sprzedanie swojego udziału

Pierwsza opcja, czyli wyjście ze współwłasności jest dość skomplikowana. Zdarza się, że inni współwłaściciele utrudniają sprzedaż części nieruchomości. Mogą wymagać odkupienia swoich udziałów lub nie chcą spłacić współwłaściciela, który chce zbyć swoje udziały.

Właśnie dlatego atrakcyjną alternatywą jest sprzedanie swojego udziału w nieruchomości.

 

Sprzedaż współwłasności bez zgody współwłaścicieli

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, gdy sprzedaż współwłasności nie będzie naruszała uprawnień przysługujących innym spadkobiercom lub obdarowanym, wówczas można zawrzeć taką transakcję z zainteresowanym kupującym.

Sprzedaż może budzić sprzeciwy innych współwłaścicieli, niemniej jednak, gdy ich uprawnienia nie będą naruszone, wówczas transakcja taka jest nie do podważenia.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości musi być przeprowadzona w kancelarii notarialnej – musi być ona potwierdzona aktem notarialnym.

Wówczas, gdy nieruchomość została nabywa w drodze spadku albo darowizny, należy przedłożyć także notariuszowi oryginał postanowienia stwierdzający nabycie spadku i odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Najprostszym sposobem na sprzedaż udziałów w nieruchomości, które są efektem spadku lub darowizny, jest skorzystanie z usług skupów nieruchomości.

Skupy nieruchomości zapewniają swoim klientom kompleksową i fachową obsługę w tym zakresie – obejmuje ona między innymi wycenę, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, pomoc w formalnościach.

Komentarze są wyłączone.