Jak sprzedać współwłasność w nieruchomości?

Czym jest skup nieruchomości, a czym agencja nieruchomości
Czym jest skup nieruchomości, a czym agencja nieruchomości?
8 stycznia 2019
Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich
Jak sprzedać współwłasność ze spadku lub darowizny od bliskich?
10 stycznia 2019
Jak sprzedać współwłasność w nieruchomości

Jak sprzedać współwłasność w nieruchomości

Współwłaściciel nieruchomości może zdecydować się na sprzedaż swojej części własności. Jak można to zrobić?

Własność nieruchomości może być podzielona pomiędzy kilka osób – nie tylko w rodzinie, ale również pomiędzy osobami, których nie łączą żadne więzi pokrewieństwa. Współwłasność w nieruchomości można także sprzedać – bez konieczności sprzedaży całego mieszkania, domu czy działki.

 • Współwłasność i jej rodzaje
 • Sprzedaż mieszkania ze współwłasnością
 • Zniesienie współwłasności
 • Sprzedanie współwłasności w nieruchomości

 

Współwłasność i jej rodzaje

Współwłasnością nazywa się jedną z odmian własności – własności podzielonej.

Oznacza ona, że dana rzecz należy do wszystkich współwłaścicieli i każdemu z nich przysługują prawa do danej własności. Przepisy wskazują, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy – nie tylko do procentowo przysługującej mu części.

 

Współwłasność może mieć następujące formy:

 • współwłasności w częściach ułamkowych – każdy współwłaściciel otrzymuje udział we wspólnym prawie własności określony ułamkiem
 • współwłasności łącznej – charakter tej współwłasności jest bezudziałowy, na przykład jako małżeńska wspólność majątkowa, wspólność majątku wspólników spółki cywilnej

 

Sprzedaż mieszkania ze współwłasnością

Własność ułamkowa powoduje, że każdy właściciel może rozporządzać swoim prawem zgodnie ze swoją wolą – według przysługującego mu udziału. Nie musi wówczas ubiegać się o zgodę innych współwłaścicieli.

Warto także zaznaczyć, że w tym przypadku istnieje możliwość powadzenia egzekucji komorniczych w stosunku do części nieruchomości w posiadaniu dłużnika.

Z kolei współwłasność łączna nie daje takiego prawa – wówczas współwłaściciel nie może rozporządzać swoim prawem aż do momentu, w którym stosunek prawny trwa, na przykład aż do rozwodu. Wówczas rozporządzanie taką nieruchomością wymaga uzyskania zgody wszystkich właścicieli.

Przy współwłasności łącznej nieruchomość nie może być zajęta i sprzedana przez komornika, gdy zgody nie wydali inni współwłaściciele. Taka nieruchomość nie może stanowić także zabezpieczenia kredytu hipotecznego, gdy wszyscy współwłaściciele nie wyrażą na to zgody.

 

Zniesienie współwłasności

W przypadku, gdy współwłaściciele nieruchomości nie mogą dojść do porozumienia, istnieje możliwość zniesienia współwłasności. Może odbyć się to po zgodzie wszystkich współwłaścicieli na drodze umowy albo przed sądem, gdy współwłaściciele nie zgadzają się co do podziału.

 

Jeśli konieczne jest skierowanie sprawy do sądu, wówczas podział rzeczy wspólnej dla współwłaścicieli może spowodować:

 • przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli
 • przyznanie rzeczy kilku właścicielom
 • sprzedaż rzeczy i podział kwoty pomiędzy współwłaścicieli

 

Sprzedanie współwłasności w nieruchomości

Alternatywnym rozwiązaniem jest także sprzedanie współwłasności w nieruchomości – to najprostszy wybór dla osób, którym zależy na uzyskaniu szybkiej gotówki.

Współwłasność w nieruchomości można sprzedać w skupach nieruchomości, które zapewniają swoim klientom ekspresową realizację transakcji.

Skupy współwłasności oferują swoim klientom również dodatkowe usługi, między innymi:

 • wycenę udziałów,
 • obsługę prawną związaną z transakcją,
 • błyskawiczny odkup współwłasności

Komentarze są wyłączone.