Co to jest księga wieczysta nieruchomości?

Czym jest nieruchomość z dożywociem
Czym jest nieruchomość z dożywociem?
5 lutego 2019
Czy opłaca się inwestować w nieruchomości w większych miastach
Czy opłaca się inwestować w nieruchomości w większych miastach?
7 lutego 2019
Co to jest księga wieczysta nieruchomości

Co to jest księga wieczysta nieruchomości

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, który zawiera informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Większość nieruchomości w Polsce posiada księgi wieczyste. Z rejestrów tego rodzaju można uzyskać informacje o nieruchomościach – mieszkaniach, domach, gruntach i innych. Co warto wiedzieć na temat ksiąg wieczystych?

  • Czym jest księga wieczysta nieruchomości?
  • Działy księgi wieczystej
  • Jak można sprawdzić księgę wieczystą?
  • Założenie księgi wieczystej

 

Czym jest księga wieczysta nieruchomości?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, księga wieczysta nieruchomości jest rodzajem rejestru publicznego, który prezentuje stan prawny nieruchomości. Na jej podstawie można określić, jakie prawa przysługują różnym podmiotom co do danej nieruchomości, co pozwala na uzyskanie większego bezpieczeństwa w ich obrocie.

Każda księga wieczysta jest oznaczona odpowiednim numerem – po jego poznaniu można zapoznać się z jej treścią.

Przepisami regulującymi kwestię ksiąg wieczystych w Polsce jest Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916), natomiast szczegółowe informacje zawiera Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312, z późn. zm.).

 

Działy księgi wieczystej

Księgi wieczyste dzielone są na działy, w których znajdują się dokładne informacje o stanie prawnym nieruchomości.

 

W księdze wieczystej znajdują się cztery działy:

  • Dział I – informacje o nieruchomości – adres, powierzchnia, liczba kondygnacji nieruchomości i inne, także prawa przysługujące właścicielom nieruchomości
  • Dział II – własność – zawiera informacje o właścicielu albo wieczystym użytkowniku nieruchomości, w przypadku współwłaścicieli informacje obejmują także ich udziały
  • Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia – informuje o obciążeniach nieruchomości, w tym między innymi o ewentualnych egzekucjach, służebnościach, dożywociu
  • Dział IV – hipoteka – dział ten zawiera ewentualne wpisy o tym, czy na danej nieruchomości ciąży hipoteka

 

Jak można sprawdzić księgę wieczystą?

Aby sprawdzić księgę wieczystą, powinniśmy znać jej numer. W przypadku, gdy nieruchomość chcemy zakupić, numer ten powinien nam podać sprzedający.

Jeśli nie będzie chciał tego zrobić, najlepiej zrezygnować z takiej oferty, ponieważ może to oznaczać, że nieruchomość ma określone wady prawne, na przykład jest obciążona dożywociem, ma nałożoną hipotekę.

 

Księgi wieczyste są udostępniane w dwóch formach:

  • papierowej
  • elektronicznej

Jeżeli chcemy uzyskać dostęp do księgi papierowej, należy udać się do właściwego sądu rejonowego – zakładaniem i prowadzeniem ksiąg zajmują się wtedy wydziały wieczysto-księgowe. Księgi może przeglądać każdy w obecności pracownika sądu.

Elektroniczne księgi wieczyste dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/. W tym przypadku także musimy posiadać numer księgi wieczystej, aby sprawdzić ją on-line.

 

Założenie księgi wieczystej

Gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, może być ona założona przez notariusza lub w siedzibie właściwego sądu rejonowego.

Komentarze są wyłączone.