Czy komornik może zlicytować mieszkanie za długi alimentacyjne?

Na czym polega oddłużanie nieruchomości
Na czym polega oddłużanie nieruchomości?
25 stycznia 2019
Co to jest zniesienie współwłasności w nieruchomości
Co to jest zniesienie współwłasności w nieruchomości?
27 stycznia 2019

Czy komornik może zlicytować mieszkanie za długi alimentacyjne?

Czy komornik może zlicytować mieszkanie za długi alimentacyjne

Czy komornik może zlicytować mieszkanie za długi alimentacyjne

Długi alimentacyjne dotyczą wielu Polaków. Brak płatności alimentów może prowadzić do poważnych problemów. Czy może dojść wtedy do zajęcia komorniczego nieruchomości należącej do dłużnika?

Alimenty zasądzane są przez sądy. Zobowiązana do ich płatności osoba powinna wnosić je regularne. W przeciwnym przypadku może narazić się na przykre konsekwencje.

  • Czy można zlicytować nieruchomość za dług alimentacyjny?
  • Jaki skutek powoduje zajęcie nieruchomości?
  • Czy można sprzedać mieszkanie zajęte przez komornika?

 

Czy można zlicytować nieruchomość za dług alimentacyjny?

Długami alimentacyjnymi określa się długi, które powstają wskutek braku spłaty alimentów. Wiele osób zobowiązanych do ich spłaty nie reguluje tego obowiązku. W efekcie długi alimentacyjne narastają.

Osoby z długami alimentacyjnymi mogą mieć trudności w zawieraniu umów, na przykład pożyczkowych i kredytowych, umów na abonament. Także dług alimentacyjny może podlegać ściąganiu przez komornika na drodze egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji konieczne jest wniesienie odpowiedniego wniosku przez wierzyciela – osobę, która ma otrzymywać alimenty.

Egzekucja długu alimentacyjnego przez komornika może polegać na zajęciu przez niego określonych ruchomości, ale również nieruchomości.

Wobec tego komornik może zająć i zlicytować nieruchomość za dług alimentacyjny – to jeden z możliwych sposobów na wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego za takie zadłużenie.

Oczywiście, dłużnik jest najpierw informowany o sytuacji, dlatego może w porę spłacić zadłużenie i uniknąć egzekucji komorniczej.

 

Jaki skutek powoduje zajęcie nieruchomości?

Oczywiście, najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, gdy nieruchomość będzie narażona na zajęcie komornicze wskutek długów alimentacyjnych.

Jeśli jednak już do tego dojdzie, wówczas niesie to ze sobą szereg skutków. Zajęcie mieszkania przez komornika oznacza, że w księdze wieczystej nieruchomości umieszcza się odpowiedni wpis. Świadczy on o tym, że mieszkanie jest obciążone określonym roszczeniem ze strony komornika.

Gdy mieszkanie będzie obciążone przez komornika, czyli będzie znajdowała się na nim hipoteka, a dodatkowo komornik nie będzie miał możliwości pobrania środków od dłużnika w żaden sposób, na przykład z posiadanych przez niego ruchomości, może on doprowadzić do licytacji mieszkania.

W takiej sytuacji zaległe alimenty są wypłacane z pieniędzy uzyskanych ze spłaty nieruchomości. Uzyskane środki także są przekazywane na rzecz komornika, na poczet prowadzonych przez niego kosztów licytacji. Resztę kwoty otrzymuje były już dłużnik alimentacyjny.

 

Czy można sprzedać mieszkanie zajęte przez komornika?

Mieszkanie albo inna nieruchomość, które należą do dłużnika alimentacyjnego, są możliwe w sprzedaży, niemniej jednak może być to bardzo trudne. Najlepiej skorzystać wtedy z usług skupów nieruchomości.

W takim przypadku kupujący nieruchomość będzie musiał w pierwszej kolejności opłacić zobowiązania alimentacyjne, a następnie pozostała część kwoty zostanie przekazana do właściciela – w efekcie otrzymuje on niższą kwotę za sprzedaż.

Komentarze są wyłączone.