Co to jest zniesienie współwłasności w nieruchomości?

Czy komornik może zlicytować mieszkanie za długi alimentacyjne
Czy komornik może zlicytować mieszkanie za długi alimentacyjne?
26 stycznia 2019
Czy warto szybko sprzedać nieruchomość za 70 procent wartości rynkowej
Czy warto szybko sprzedać nieruchomość za 70% wartości rynkowej?
28 stycznia 2019
Co to jest zniesienie współwłasności w nieruchomości

Co to jest zniesienie współwłasności w nieruchomości

Współwłasność nieruchomości powoduje, że należy ona do kilku współwłaścicieli. Współwłasność można jednak znieść. Na czym to polega?

Gdy nieruchomość należy do kilku właścicieli, może powodować to wiele problemów. Jednym z rozwiązań jest wtedy zniesienie współwłasności w nieruchomości należącej do wielu właścicieli jednocześnie.

  • Współwłasność łączna i ułamkowa
  • Kiedy warto wnieść o zniesienie współwłasności?
  • Metody zniesienia współwłasności

 

Współwłasność łączna i ułamkowa

Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje współwłasności, a mianowicie współwłasność łączną oraz ułamkową.

Pierwszy rodzaj współwłasności stosowany jest wtedy, gdy każdy współwłaściciel posiada określony udział w nieruchomości. Wtedy także każdy ze współwłaścicieli, niezależnie od wysokości udziałów, ma prawo do nieruchomości.

Z kolei współwłasność łączna najczęściej jest wynikiem zawarcia związku małżeńskiego – nie ustala się wówczas wysokości udziałów każdego ze współwłaścicieli.

 

Kiedy warto wnieść o zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności najczęściej ma miejsce w sytuacji, gdy współwłaściciele przy wspólności ułamkowej nie mogą dojść do porozumienia w kwestii użytkowania czy sprzedaży nieruchomości.

Zniesienie współwłasności polega wówczas na zerwaniu obowiązującego dotychczas stosunku prawnego oraz na przekazaniu dawnym współwłaścicielom nowych praw do nieruchomości.

W przypadku czynności dotyczących bieżącej eksploatacji do zniesienia współwłasności wystarczy złożenie wniosku przez jednego współwłaściciela – obojętnie od wysokości jego udziałów.

W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zniesienie współwłasności mogą wykonać ci współwłaściciele, których wspólne udziały w nieruchomości są wyższe od 50 proc.

 

Metody zniesienia współwłasności

Najprostszą metodą zniesienia współwłasności jest fizyczny podział nieruchomości, na przykład podział domu na dwa piętra czy podział działki na dwie oddzielne.

Zdarza się jednak, że fizyczny podział nieruchomości nie jest możliwy, na przykład w przypadku małego mieszkania, w którym nie można wydzielić takich części.

 

Wtedy stosuje się inne metody podziału nieruchomości, a mianowicie:

  • przeniesienie wyłącznego prawa do własności na jednego ze współwłaścicieli, który spłaca pozostałych współwłaścicieli
  • sprzedaż nieruchomości

W przypadku zniesienia współwłasności przez przejęcie nieruchomości przez jednego właściciela, musi on spłacić pozostałych współwłaścicieli. Wtedy może uzyskać prawo do własności całej nieruchomości.

Współwłaściciele mogą też dojść do porozumienia i zgodzić się sprzedać nieruchomość, a następnie podzielić się zyskami zgodnie z posiadanymi udziałami.

Może zdarzyć się jednak, że współwłaściciele nieruchomości nie mogą porozumieć się pomiędzy sobą, ponieważ każdy z nich ma inne stanowisko.

Wtedy sprawa może być skierowana do sądu, który następnie może orzec o zniesieniu współwłasności przez jedną z powyższych metod – podział fizyczny, przekazanie nieruchomości jednemu właścicielowi ze spłatą innych albo przez sprzedaż nieruchomości.

 

Komentarze są wyłączone.