Czy można sprzedać nieruchomość bez zgody współwłaściciela lub współwłaścicieli?

Czy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn przed sprzedażą nieruchomości
Czy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn przed sprzedażą nieruchomości?
21 stycznia 2019
Jak szybko sprzedać mieszkanie w dużym mieście
Jak szybko sprzedać mieszkanie w dużym mieście?
23 stycznia 2019
Czy można sprzedać nieruchomość bez zgody współwłaściciela lub współwłaścicieli

Czy można sprzedać nieruchomość bez zgody współwłaściciela lub współwłaścicieli

Wielu współwłaścicieli nieruchomości zdaje sobie pytanie – czy możliwa jest sprzedaż nieruchomość bez zgody innych właścicieli? Kwestie takie regulowane są przez odpowiednie przepisy prawa.

Nieruchomość będąca współwłasnością różnych osób może być przedmiotem sprzedaży. Trzeba jednak pamiętać o tym, że może być to powiązane z dodatkowymi komplikacjami.

  • Powstanie współwłasności
  • Co wtedy, gdy współwłaściciel nie wyraża zgody na sprzedaż?
  • Sprzedanie udziałów w mieszkaniu bez zgody współwłaściciela

 

Powstanie współwłasności

Współwłasność oznacza, że konkretna rzecz, na przykład nieruchomość, należą w określonych częściach do różnych właścicieli.

Istnieją dwa rodzaje współwłasności, a mianowicie współwłasność w częściach ułamkowych – wtedy każdy współwłaściciel posiada rzecz w danym ułamku, a także współwłasność łączna, która nie wyróżnia udziałów – tutaj najlepszym przykładem jest współwłasność jako wspólność majątkowa w małżeństwie.

 

Do powstania współwłasności dochodzi wtedy, gdy:

  • ma miejsce dziedziczenie nieruchomości – wtedy mówimy o współwłasności ułamkowej
  • ma miejsce rozwód – wskutek podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami, współwłasność także jest ułamkowa
  • ma miejsce zakup nieruchomości – jest ona nabywana przez przynajmniej dwóch kupujących, z osobnych środków, na przykład przez parę bez związku małżeńskiego

W wielu przypadkach współwłasność ma swoje dobre strony, ponieważ każdy ze współwłaścicieli ma prawa do danej nieruchomości. Zdarza się jednak, że niesie ona ze sobą problemy, na przykład wtedy, gdy jeden ze współwłaścicieli chce sprzedać swoją część udziałów.

 

Co wtedy, gdy współwłaściciel nie wyraża zgody na sprzedaż?

Może przydarzyć się sytuacja, gdy jeden ze współwłaścicieli lub też kilku współwłaścicieli nie wyraża zgody na sprzedaż nieruchomości. W takiej sytuacji nie jest możliwa sprzedaż całej nieruchomości, ale można sprzedać jej część, czyli udziały w niej.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości będącej współwłasnością oznacza, że zmienia się jeden ze współwłaścicieli – pozostała część współwłaścicieli nadal zachowuje swoje prawa do konkretnej części własności.

 

Sprzedanie udziałów w mieszkaniu bez zgody współwłaściciela

Do sprzedaży udziałów w nieruchomości nie potrzeba zgody współwłaścicieli – nie trzeba nawet informować ich o transakcji. W związku z tym transakcja może odbyć się po cichu, bez ryzyka ewentualnych problemów ze strony innych współwłaścicieli.

Sprzedaż udziału w mieszkaniu lub innej nieruchomości, która jest współwłasnością, może być jednak trudna. Zalezienie odpowiedniego nabywcy może wymagać czasu, ponieważ nie każdy jest skłonny do zakupu tylko części nieruchomości, z której korzystają także inni właściciele.

W takiej sytuacji rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm zajmujących się skupem nieruchomości – wówczas można odsprzedać od ręki także swoje udziały w danej nieruchomości, bez potrzeby informowania o tym pozostałych właścicieli, jak wspomnieliśmy wcześniej.

Skupy nieruchomości zapewniają szybką, wygodną i bezpieczną transakcję.

Komentarze są wyłączone.