Czym jest służebność osobista mieszkania?

Ile wkładu własnego potrzeba, aby wziąć kredyt na mieszkanie
Ile wkładu własnego potrzeba, aby wziąć kredyt na mieszkanie?
3 lutego 2019
Czym jest nieruchomość z dożywociem
Czym jest nieruchomość z dożywociem?
5 lutego 2019
Czym jest służebność osobista mieszkania

Czym jest służebność osobista mieszkania

Termin służebności osobistej mieszkania pojawia się bardzo często w kontekście nieruchomości. Co się pod nim kryje?

Służebność osobista mieszkania pozwala na zagwarantowanie jej właścicielowi dożywotniego prawa do korzystania z tego lokalu. Jak wygląda to w praktyce?

  • Służebność osobista mieszkania
  • Jak ustanawia się służebność osobistą mieszkania?
  • Kiedy służebność osobista mieszkania wygasa?
  • Służebność mieszkania a prawo dożywocia
  • Sprzedaż mieszkania ze służebnością osobistą

 

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania jest jednym z ograniczonych praw osobistych. W Kodeksie cywilnym możemy znaleźć następującą informację:

„Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista)”.

Oznacza to, że konkretna nieruchomość może być obciążona na rzecz innej osoby prawem, które pozwala jej na korzystanie z niej w ramach zaspokajania swoich potrzeb.

Służebność gruntowa różni się przy tym od osobistej tym, że w pierwszym przypadku uprawnionym jest właściciel gruntów, natomiast w drugim konkretna osoba.

Ze służebnością mieszkania najczęściej spotykamy się w przypadku jego darowizny – wtedy darująca nieruchomość osoba może korzystać z niej tak, jak dotychczas, ale po jej śmierci przechodzi ona w ręce nowego właściciela.

 

Służebność mieszkania a prawo dożywocia

Służebności nie można mylić z dożywociem, czyli z prawem do dożywocia potwierdzonym umową o dożywocie.

Główna różnica dotyczy obowiązku zapewniania utrzymania, wyżywienia, opieki, godnego pochówku nad byłym właścicielem mieszkania – przy dożywociu jest to konieczne, natomiast w służebności nie ma takiej potrzeby.

 

Jak ustanawia się służebność osobistą mieszkania?

Ustanowienie służebności wymaga podpisania aktu notarialnego pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Następnie notariusz wprowadza odpowiednie informacje do księgi wieczystej nieruchomości. Notariusz powinien wpisać taką informację do księgi wieczystej niezwłocznie – zgodnie z obowiązującym prawem powinno odbyć się to jeszcze w tym samym dniu.

W niektórych przypadkach służebność osobista może być też wynikiem decyzji administracyjnej lub wynikiem orzeczenia sądowego.

 

Kiedy służebność osobista mieszkania wygasa?

Służebność osobista wygasa w momencie śmierci uprawnionego.

Warto przy tym zaznaczyć, że służebność osobista mieszkania nie może być przedmiotem sprzedaży czy przeniesienia na inną osobę.

 

Sprzedaż mieszkania ze służebnością osobistą

Właściciel mieszkania, które jest obciążone służebnością osobistą, może zdecydować się na jego sprzedaż w dowolnym momencie. Sprzedaż nieruchomości ze służebnością osobistą nie musi przy tym wymagać zgody uprawnionego, czyli osoby, która posiada służebność.

Osoba decydująca się na zakup mieszkania ze służebnością musi pamiętać o tym, że kupuje je wraz z lokatorem – kupujący będzie mógł przejąć mieszkanie dla siebie dopiero w momencie śmierci osoby uprawnionej.

Z tego też powodu sprzedaż mieszkania ze służebnością osobistą jest niekiedy trudna – odkupowaniem takich nieruchomości zajmują się między innymi skupy nieruchomości.

Komentarze są wyłączone.