Czy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn przed sprzedażą nieruchomości?

Jak sprzedać nieruchomość przewłaszczoną na zabezpieczenie
Jak sprzedać nieruchomość przewłaszczoną na zabezpieczenie?
20 stycznia 2019
Czy można sprzedać nieruchomość bez zgody współwłaściciela lub współwłaścicieli
Czy można sprzedać nieruchomość bez zgody współwłaściciela lub współwłaścicieli?
22 stycznia 2019

Czy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn przed sprzedażą nieruchomości?

Czy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn przed sprzedażą nieruchomości

Czy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn przed sprzedażą nieruchomości

Spadek w postaci nieruchomości może być przedmiotem płatności odpowiedniego podatku. Dotyczy to również darowizn. Kiedy konieczne jest odprowadzenie tego rodzaju podatku?

Kwestie podatkowe w przypadku spadków oraz darowizn często wzbudzają wiele pytań ze strony zainteresowanych osób. Kiedy należy uiścić podatek, a kiedy nie jest to konieczne?

 • Kiedy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?
 • Podatek od spadku a podatek od sprzedaży nieruchomości
 • Mniejszy podatek dzięki uldze mieszkaniowej

 

Kiedy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Zasadniczo, otrzymanie podatku albo darowizny jest objęte koniecznością płatności podatku, czyli obowiązkiem podatkowym. Ustawodawca stosuje jednak szereg zwolnień, które pozwalają na jego unikanie.

Przede wszystkim podatku nie płacimy wtedy, gdy jego wysokość znajduje się w kwocie zwolnionej z podatku. Jej wysokość zależna jest od danej grupy podatkowej, co z kolei powiązane jest ze stopniem pokrewieństwa.

Wszystkie spadki i darowizny, niezależnie od kwoty, które otrzymywane są od najbliższej rodziny, mogą być zwolnione z podatku. Należy wtedy spełnić odpowiedni warunek, czyli zgłosić nabycie spadku lub darowizny w terminie 6 miesięcy od nabycia.

 

Do tej grupy zaliczani są:

 • małżonek
 • rodzice
 • dziadkowie
 • dzieci
 • wnuki
 • rodzeństwo
 • pasierbowie
 • ojczym
 • macocha

W przypadku, gdy nie dochowamy wskazanego wyżej terminu 6 miesięcy, wtedy konieczne będzie odprowadzenie podatku.

 

Podatek od spadku a podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od spadku oraz podatek od darowizny często mylone są z podatkiem od sprzedaży nieruchomości, które mogą być przedmiotem spadku lub darowizny. W tej sytuacji mamy do czynienia z dwoma różnymi daninami.

Od początku 2019 roku wprowadzono zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości uzyskanej w wyniku spadku. Dotychczas wiele osób narażało się na płatność podatku, gdy mieszkanie lub inna nieruchomość zostały sprzedane w terminie 5 lat od jego uzyskania.

Aktualnie podatek od sprzedaży nabytej nieruchomości jest obowiązkowy do płatności wtedy, gdy została ona sprzedana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę.

Wysokość podatku wynosi wtedy 19 proc. podstawy odliczenia podatku. Jest to dochód będący różnicą pomiędzy przychodem ze zbycia nieruchomości a kosztem podatkowym.

Zatem w wielu przypadkach, gdy nieruchomość pozostawała w rękach spadkodawcy przez długi czas, spadkobierca może sprzedać ją od razu – bez potrzeby płacenia podatku.

 

Mniejszy podatek dzięki uldze mieszkaniowej

Istnieje również możliwość zwolnienia z podatku poprzez tak zwaną ulgę mieszkaniową – dotyczy to wszystkich nieruchomości, nie tylko tych nabytych na drodze spadku.

Ulga mieszkaniowa pozwala na uniknięcie opodatkowania wtedy, gdy pozyskane ze zbycia nieruchomości środki będą przeznaczone na cele mieszkaniowe. Może być to kolejna nieruchomość, ale także inne cele mieszkaniowe, na przykład spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, wykonanie remontu.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją, sprzedający ma na to 3 lata – dotychczas obowiązywał limit 2 lat.

Komentarze są wyłączone.