Jak sprzedać nieruchomość przewłaszczoną na zabezpieczenie?

Czy można sprzedać nieruchomość przed podziałem majątku
Czy można sprzedać nieruchomość przed podziałem majątku?
19 stycznia 2019
Czy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn przed sprzedażą nieruchomości
Czy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn przed sprzedażą nieruchomości?
21 stycznia 2019
Jak sprzedać nieruchomość przewłaszczoną na zabezpieczenie

Jak sprzedać nieruchomość przewłaszczoną na zabezpieczenie

Sprzedanie takiej nieruchomości, która została przewłaszczona na zabezpieczenie, na przykład po pożyczce albo kredycie, może być sporym problemem. Nie oznacza to jednak, że nie jest to transakcja niemożliwa.

Nieruchomości bardzo często stanowią przedmiot zabezpieczenia różnych kredytów lub pożyczek, które udzielane są na wysokie kwoty. Gdy jednak pojawią się problemy w spłacie zadłużenia, może dojść do przewłaszczenia nieruchomości przez wierzyciela.

  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • Jakie są konsekwencje przewłaszczenia na zabezpieczenie?
  • Sprzedaż nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości jest określonym typem zabezpieczenia długu. W jego przypadku pożyczkobiorca przenosi własność konkretnej rzeczy, na przykład nieruchomości, na pożyczkodawcę. Nieruchomość ta zostaje wtedy zabezpieczeniem całej transakcji na wypadek problemów ze spłatą zadłużenia. Dopiero wtedy, gdy dług będzie spłacony, nieruchomość może z powrotem wrócić do jej oryginalnego właściciela.

Gdy pojawiają się trudności w spłacie długu, może dojść do przejęcia danej nieruchomości przez pożyczkodawcę, który będzie wtedy z niej zaspokajał swoje roszczenia – może ją sprzedać i odzyskać z niej pieniądze.

Wobec tego przewłaszczenie na zabezpieczenie jest bardziej niebezpieczne dla pożyczkobiorcy niż inne metody zabezpieczenia, na przykład hipoteka.

 

Jakie są konsekwencje przewłaszczenia na zabezpieczenie?

Wydawałoby się, że w sytuacji, gdy dłużnik nadal pozostaje właścicielem nieruchomości, może on rozporządzać nią zgodnie ze swoimi planami. Wiele osób sądzi, że może on wtedy także sprzedać ją dowolnemu nabywcy.

W rzeczywistości jednak wcześniejsze podpisanie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z danym pożyczkodawcą sprawiło, że od momentu obowiązywania tej umowy to pożyczkodawca stał się nowym właścicielem danej nieruchomości.

Dłużnik, który jest pożyczkobiorcą, może w takim przypadku rościć sobie prawa o powrotne przeniesienie własności, ale tylko wtedy, gdy spłaci swoje zadłużenie.

 

Sprzedaż nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie

W przypadku nieruchomości, których dotyczy przewłaszczenie na zabezpieczenie, transakcja sprzedaży może być bardzo trudna. Takie nieruchomości nie są chętnie wybierane przez kupujących, ponieważ są niebezpieczne. Nie oznacza to jednak, że transakcja w ogóle nie może dojść do skupu.

Aby możliwe było sprzedanie mieszkania przewłaszczonego na zabezpieczenie, a także, aby spłata pożyczki nastąpiła z pieniędzy z zakupu mieszkania przez nowego nabywcę, należy zawrzeć umowę trójstronną.

 

Umowa trójstronna tego rodzaju obejmuje następujące strony:

  • pożyczkodawcę – może on otrzymać pieniądze, które pożyczył pożyczkobiorcy
  • kupujący – płaci za kupowaną nieruchomość
  • dłużnik – sprzedający, pożyczkobiorca, który nieruchomość sprzedaje i ze sprzedaży może spłacić swoje zadłużenie

Zatem sprzedaż przewłaszczonego mieszkania jest możliwa, ale związana jest z dodatkowymi komplikacjami dla kupującego. W takich przypadkach transakcja najczęściej prowadzona jest ze skupami nieruchomości.

Komentarze są wyłączone.