Jaki jest podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?

Jak szybko sprzedać mieszkanie w Warszawie
Jak szybko sprzedać mieszkanie w Warszawie?
4 stycznia 2019
Jak sprzedać zadłużone mieszkanie, na przykład spółdzielcze
Jak sprzedać zadłużone mieszkanie, na przykład spółdzielcze?
6 stycznia 2019

Jaki jest podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?

Jaki jest podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Jaki jest podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości, która została otrzymana w spadku, może być związana z potrzebą zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT.

Odziedziczenie nieruchomości najczęściej jest dobrą wiadomością. Jeśli jednak nie jest ona potrzebna spadkobiercy, może on zdecydować się na jej sprzedaż. W określonych przypadkach może być to związane z koniecznością zapłaty podatku PIT.

  • Ile wynosi podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?
  • Kiedy należy zapłacić podatek?
  • Jak uniknąć zapłaty podatku lub zmniejszyć jego wysokość?

 

Ile wynosi podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. od wartości transakcji.

To dość wysoka kwota, biorąc pod uwagę fakt, że ceny mieszkań wynoszą po kilkaset tysięcy złotych. Podatek należy wnieść do Urzędu Skarbowego.

 

Kiedy należy zapłacić podatek?

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania lub innej nieruchomości może wiązać się z koniecznością spłaty podatku.

Przez długi czas podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości trzeba było zapłacić wtedy, gdy został on sprzedany w terminie 5 lat „licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie” danej nieruchomości.

Wobec tego spadkobiercy musieli przez ten czas czekać, aby nie zapłacić podatku, na przykład mogli mieszkanie wynająć, zamieszkać w nim lub po prostu je utrzymywać bez zamieszkania.

Ostatnio wprowadzone zmiany w prawie zmieniają jednak ten przepis na korzyść nowych właścicieli nieruchomości. Zwolnienie wprawdzie nadal obowiązuje w terminie 5 lat, niemniej jednak zmianie uległa data, od której termin ten jest liczony.

W myśl nowych przepisów liczony jest on od momentu nabycia lub użytkowania wieczystego przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę. Wobec tego większość osób, które odziedziczyło mieszkania, może zostać zwolniona z płatności podatku dochodowego.

 

Jak uniknąć zapłaty podatku lub zmniejszyć jego wysokość?

Nowy właściciel odziedziczonej nieruchomości musi zwrócić uwagę na datę nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości przez spadkodawcę, od którego otrzymał go w spadku.

Jeżeli okaże się, że nieruchomość ta była w posiadaniu spadkodawcy lub w jego użytkowaniu wieczystym od więcej niż 5 lat, wówczas podatku dochodowego nie trzeba płacić.

Jeśli jednak okazuje się, że czas od nabycia lub użytkowania wieczystego mieszkania przez spadkodawcę wyniósł mniej niż 5 lat, wówczas spadkobierca może obniżyć wysokość podatku.

Wysokość podatku może być zmniejszona przez wykazanie kosztów, na przykład związanych ze zwiększeniem wartości nieruchomości, kosztami nabycia, budowy poniesionych przez spadkodawcę, a także dotyczących długów i ciężarów spadkowych (zachowek, wykonane zapisy, polecenia).

Można wykorzystać także ulgę mieszkaniową – polega ona na wydaniu pieniędzy na nowy dom czy mieszkanie w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

Zatem w większości przypadków możliwe jest uniknięcie podatku dochodowego płaconego przy sprzedaży odziedziczonego mieszkania. W przeciwnym przypadku istnieje kilka metod, aby podatek ten obniżyć.

Komentarze są wyłączone.