Jak sprzedać zadłużone mieszkanie, na przykład spółdzielcze?

Jaki jest podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości
Jaki jest podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?
5 stycznia 2019
Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem, lokatorami lub najemcą
Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem, lokatorami lub najemcą?
7 stycznia 2019

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie, na przykład spółdzielcze?

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie, na przykład spółdzielcze

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie, na przykład spółdzielcze

Na rynku nieruchomości często można spotkać się z mieszkaniami zadłużonymi. W jaki sposób można sprzedać taką nieruchomość?

Zadłużony lokal mieszkalny także można sprzedać. Wprawdzie na ogół ma on niższą cenę niż mieszkanie nieobciążone długami, niemniej jednak dla jego właściciela to szansa na to, aby szybko znaleźć kupującego i pozbyć się obciążenia.

  • Zadłużone mieszkanie
  • Procedura sprzedaży mieszkania zadłużonego
  • Odmowa wydania zaświadczenia do sprzedaży mieszkania przez spółdzielnię
  • Sprzedaż zadłużonego mieszkania w skupie nieruchomości

 

Zadłużone mieszkanie

Zadłużonym mieszkaniem określamy takie mieszkanie, na którym ciąży dług. Może być to mieszkanie własnościowe, a także mieszkanie spółdzielcze (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Najczęściej mamy w tym przypadku do czynienia z długami wynikającymi z kredytu mieszkaniowego – hipotecznego. Wierzyciel, czyli bank jest wówczas wpisany do księgi wieczystej.

Długi mogą być także powiązane z brakiem spłaty czynszu oraz rachunków za eksploatację mieszkania.

 

Procedura sprzedaży mieszkania zadłużonego

Sprzedaż zadłużonego mieszkania, które jest obciążone hipoteką lub innymi długami, jest możliwa. Warto jednak pamiętać o tym, że konieczne jest często spełnienie szeregu dodatkowych wymogów.

Transakcja sprzedaży mieszkania zadłużonego bardzo często pomaga jego właścicielowi w spłacie zadłużenia oraz eliminuje ryzyko eksmisji wynikające z braku spłaty długów.

Sprzedanie mieszkania zadłużonego jest bezpieczne dla wierzyciela, czyli dla osoby czy podmiotu, która wysuwa roszczenia w stosunku do nieruchomości. Po spłacie lokalu określona część sumy jest od razu przeznaczona na spłatę zadłużenia do wierzyciela. Reszta kwoty jest przekazywana na rachunek sprzedającego.

W efekcie sprzedaż mieszkania zadłużonego pozwala jego dotychczasowemu właścicielowi na spłacenie swojego długi. W przypadku, gdy na mieszkaniu ciążyła hipoteka, jest ona także wykreślana z księgi wieczystej.

 

Odmowa wydania zaświadczenia do sprzedaży mieszkania przez spółdzielnię

W przypadku mieszkań spółdzielczych, które są obciążone długami wynikającymi z zaległości czynszowych, spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić wydania zaświadczenia do sprzedaży zadłużonego mieszkania.

Zaświadczenie to jest niezbędne do tego, aby sporządzić akt notarialny potwierdzający sprzedaż nieruchomości.

Chociaż nie jest to powszechnie spotykana praktyka, to jednak niektóre spółdzielnie mieszkaniowe wymagają wcześniejszego spłacenia wszystkich obciążających mieszkanie długów przed wydaniem zaświadczenia.

 

Sprzedaż zadłużonego mieszkania w skupie nieruchomości

Osoby zainteresowane sprzedażą zadłużonego mieszkania mogą zrobić to samodzielnie, ale również mogą skorzystać z pomocy skupów nieruchomości.

Skupy nieruchomości wychodzą naprzeciwko potrzebom właścicieli zadłużonych lokali mieszkalnych. Zapewniają pomoc w formalnościach, a także oferują zaliczki na pokrycie zadłużenia w spółdzielni mieszkaniowej, aby otrzymać stosowne zaświadczenie do sprzedaży nieruchomości.

Dzięki temu sprzedaż zadłużonego mieszkania jest jeszcze łatwiejsza.

Komentarze są wyłączone.