Czy można sprzedać nieruchomość przed podziałem majątku?

Czym jest szybka sprzedaż mieszkania w 24 godziny
Czym jest szybka sprzedaż mieszkania w 24 godziny?
18 stycznia 2019
Jak sprzedać nieruchomość przewłaszczoną na zabezpieczenie
Jak sprzedać nieruchomość przewłaszczoną na zabezpieczenie?
20 stycznia 2019
Czy można sprzedać nieruchomość przed podziałem majątku

Czy można sprzedać nieruchomość przed podziałem majątku

Podział majątku pozwala na przyznanie wszystkim stronom odpowiednich części majątku, na przykład wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków.

Sprawy związane z podziałem majątku mogą budzić wiele sporów pomiędzy zainteresowanymi nim osobami. Dotyczą one przede wszystkim nieruchomości, na przykład domów i mieszkań. Czy wtedy, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość lub udziały w nieruchomości, można wykonać sprzedaż przed podziałem majątku?

  • Kiedy dokonuje się podziału majątku?
  • Jak sprzedać nieruchomość przed podziałem majątku?
  • Sprzedaż nieruchomości w skupie

 

Kiedy dokonuje się podziału majątku?

Majątkiem wspólnym małżonków określa się te rzeczy, które są nabyte w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. Stanowią one wówczas współwłasność małżonków.

Bardzo często wspólną własnością małżonków jest nieruchomość, na przykład mieszkanie, które małżonkowie nabyli wspólnie po zawarciu związku. Gdy dochodzi do rozwodu, wówczas także zachodzi konieczność podziału majątku, który stanowił współwłasność eks-małżonków.

Podział majątku może nastąpić na kilka sposobów. Najprostszym rozwiązaniem jest porozumienie się byłych małżonków co do podziału zgromadzonego przez nich majątku. Wtedy mogą oni zawrzeć pomiędzy sobą odpowiednią umowę – bez potrzeby kierowania sprawy do sądu.

Gdy jednak okazuje się, że małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku, na przykład jeden z nich czuje się pokrzywdzony, wówczas można skierować sprawę do sądu, który dokonuje podziału majątku.

W takiej sytuacji pojawia się jednak często pytanie – czy można dokonać sprzedaży nieruchomości lub udziałów w nieruchomości jeszcze przed podziałem majątku?

 

Jak sprzedać nieruchomość przed podziałem majątku?

Podczas trwania postępowania rozwodowego, gdy nie doszło jeszcze do podziału majątku, także można sprzedać nieruchomość lub udziały w nieruchomości. Aby było to możliwe, małżonkowie muszą dojść do zgody dotyczącej tej transakcji.

Nie ma jednak możliwości, by jeden z małżonków bez zgody drugiego przed orzeczeniem rozwodu sprzedał całą nieruchomość lub też swoje udziały aż do momentu, w którym zakończy się sprawa rozwodowa.

Wynika to z faktu, że w przypadku wspólności majątkowej stosuje się zasady wspólności bez konkretnie wyznaczonych udziałów.

Po uzyskaniu wyroku rozwodowego można dokonać wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, aby określić części ułamkowe współwłasności byłych małżonków. Wtedy nie ma potrzeby prowadzenia podziału majątku. Sąd wieczystoksięgowy dokonuje wtedy wpisu w księdze w częściach ułamkowych i dopiero wtedy możliwe jest odsprzedanie swojej części nieruchomości.

 

Sprzedaż nieruchomości w skupie

Sprzedanie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości przed podziałem majątku może być trudne. Wielu kupujących unika takich transakcji, obawiając się ewentualnych problemów wynikających z podziału majątku.

Najprostszym sposobem jest wówczas skorzystanie z usług skupów nieruchomości, które odkupują od klientów udziały w nieruchomościach oraz całe nieruchomości, także z problemami prawnymi, na przykład przed podziałem majątku.

Komentarze są wyłączone.