Jak sprzedać nieruchomość po rozwodzie?

Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką
Jak sprzedać udział w nieruchomości z obciążoną hipoteką?
12 stycznia 2019
Jak wygląda procedura szybkiej sprzedaży nieruchomości
Jak wygląda procedura szybkiej sprzedaży nieruchomości?
15 stycznia 2019
Jak sprzedać nieruchomość po rozwodzie

Jak sprzedać nieruchomość po rozwodzie

Gdy dwie osoby decydują się na rozwód, pociąga to za sobą szereg konsekwencji. Mogą być one związane również ze wspólnymi nieruchomościami.

Wielu małżonków decyduje się na wspólny zakup nieruchomości, na przykład własnego mieszkania. W sytuacji, gdy małżeństwo nie jest jednak udane i szykuje się rozwód, pojawia się pytanie – co zrobić z posiadaną nieruchomością?

  • Wspólna nieruchomość małżonków
  • Co zrobić ze wspólną nieruchomością?
  • Sprzedaż wspólnej nieruchomości po rozwodzie

 

Wspólna nieruchomość małżonków

Mienie, które małżonkowie kupują wspólnie, należy do nich na zasadzie współwłasności, jeśli nie zawarli oni wcześniej odpowiedniej umowy o rozdzielności majątkowej – intercyzy. Zatem jeśli mieszkanie zostało nabyte już w trakcie trwania małżeństwa, wtedy wchodzi ono w skład wspólnego majątku małżonków.

Wspólny majątek, na przykład taki jak nieruchomości, może stwarzać jednak dużo problemów w przypadku rozwodu, ponieważ zachodzi wtedy konieczność podziału majątku.

 

Co zrobić ze wspólną nieruchomością?

Najlepiej, aby małżonkowie dogadali się w sprawie nieruchomości. Mogą wówczas zdecydować się na wykupienie udziałów we własności od drugiej osoby lub też sprzedać jej te udziały w zależności od tego, kto będzie chciał mieszkać w mieszkaniu.

Gdy jednak małżonkowie nie są skorzy do tego, aby zawrzeć umowę pomiędzy sobą, sprawa trafia do sądu.

 

W przypadku, gdy nieruchomość jest jedna, sąd może zasądzić:

  • podział nieruchomości fizycznie na dwie części – każdy małżonek będzie posiadał osobną część, bez współwłasności
  • przyznanie nieruchomości jednemu eks-małżonkowi z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego eks-małżonka
  • sprzedanie nieruchomości i podział sumy ze sprzedaży pomiędzy byłych małżonków

W przypadku nieruchomości takich jak mieszkania najczęściej dochodzi do drugiej lub trzeciej opcji, gdyż podział lokalu na dwie osobne części nie jest możliwy.

Zanim dojdzie do sprzedaży nieruchomości lub też zanim sąd dokona odpowiedniego podziału majątku, każdy z małżonków może nadal zamieszkiwać pod tym samym adresem. Sąd może jednak określić, na jakich zasadach małżonkowie będą korzystali z danej nieruchomości.

 

Sprzedaż wspólnej nieruchomości po rozwodzie

Jeśli żaden z małżonków nie chce korzystać z danego mieszkania, chce mieć nowe lokum, lub też chodzi o inną nieruchomość, która byłym małżonkom nie jest potrzebna, optymalnym wyborem będzie sprzedaż.

Najlepiej, aby małżonkowie wspólnie doszli do porozumienia, że chcą sprzedać mieszkanie – jeżeli zdecyduje o tym sąd, wtedy pojawiają się dodatkowe koszty związane z prowadzeniem odpowiedniego postępowania egzekucyjnego.

Małżonkowie mogą poszukiwać kupującego na własną rękę przez ogłoszenia. Mogą skorzystać również z pomocy agencji nieruchomości. Jeśli jednak liczy się jak najszybsza realizacja transakcji i uzyskanie błyskawicznej wypłaty sumy, warto skorzystać z usług skupów nieruchomości.

Skupy odkupują nieruchomości od ręki, dzięki czemu eks-małżonkowie nie muszą czekać na to, aż znajdzie się kupujący – to najszybszy sposób na sprzedaż nieruchomości po rozwodzie.

Komentarze są wyłączone.